Мектептердеги музыка кабинеттери боюнча «Кыргызстандын көркөм-эстетикалык мурасы» шаардык кароо-сынак

02.05.2019 0 70

Мектептердеги музыка кабинеттери боюнча «Кыргызстандын көркөм-эстетикалык мурасы» шаардык кароо-сынак.

2019–жылдын 2-майында мектептердеги музыка кабинеттери боюнча «Кыргызстандын көркөм-эстетикалык мурасы» шаардык кароо-сынагы өтүлдү.

Кароо-сынактын максаты:

—  музыка предмети боюнча окуу-тарбия процессин заманбап талаптарына ылайык билим берүү стандартынын  сапатын жогорулатуу үчүн шарттарды  түзүү жана оптималдуу шарттар түзүлгөн мыкты кабинеттерди табуу.

— окуу-материалдык базасын өнүктүрүү, окуу кабинетинин окутуу процессинде,   натыйжалуулугу жана баа берүү;

Кароо-сынакка  катышкан мектептер: № 22 КМ, № 7 ОМ, № 13 МГ, № 46 ОМ.

Шаардык   кароо-сынактын жыйынтыгы боюнча байгелүү орундарды төмөнкүдөй тартипте  бир добуштан чечим кабыл алынды

  • Гран-при — № 22 КМ
  • 1 -орун – № 46 ОМ
  • 2 -орун – № 13 МГ
  • 3 –орун — № 7 ОМ

Комментарии

Комментариев не найдено.
Новый комментарий